top of page

偏差値 高校名                     共学/別学学科・コース創立  合格範囲偏差値  

72  西高校                            共学     普通       81年      69~75        6/269位(→)S

72  日比谷高校                         共学     普通       140年69~756/269位(→)S

71  戸山高校                            共学     普通    130年68~749/269位(→)S

71  青山高校                            共学     普通   78年68~749/269位(→)S

70  小石川中等教育学校            共学     普通    100年67~7312/269位(→)S

 

69  小山台高校                         共学     普通96年66~7214/269位(→)A

68  駒場高校                             共学    普通113年65~7116/269位(→)A

68  新宿高校                             共学    普通97年65~7116/269位(→)A

68  両国高校                             共学    普通117年65~7116/269位(→)A

67  竹早高校                             共学    普通119年64~7019/269位(→)A

67  都立国際高校                       共学    国際29年64~7019/269位(→)A

66  桜修館中等教育学校             共学    普通12年63~6922/269位(→)A

65  小松川高校                          共学    普通102年62~6827/269位(↓)A

64  三田高校                             共学    普通95年61~6731/269位(→)B

63  北園高校                             共学    普通90年60~6641/269位(→)B

bottom of page